Historiku i MAN Truck & Bus në Shqipëri

1 (1) (1)

Që prej vitit 2009, Shoqëria MAN ALBANIA ka ekskluzivitetin për shitjen e automjeteve dhe pjesëve të këmbimit nga MAN Truck & Bus SE. (Gjermani)

Ekipi ynë me përvojë është këshilltari juaj në çdo moment.

Jemi 24/7 të gatshëm të ofrojmë asistencë dhe t’ju rekomandojmë më të mirën e mundshme sipas kërkesave tuaja.

Konceptimi i ndërtesës së MAN, servisit, sallonit të automjeteve, aparaturave dhe kualifikimi i personelit, është bërë sipas standartave të MAN SE. (Gjermani)

Duke patur parasysh cilësinë e automjeteve që ofrojmë, çmimet e shitjes së tyre dhe shërbimin tonë, parashikojmë që automjetet MAN nga viti në vit të shtohen në tregun shqiptar.

Kemi të vetmin servis të liçensuar dhe të besueshëm për mirëmbajtjen & riparimin e automjeteve MAN.

Në servisin tonë marrin shërbime jo vetëm automjetet MAN të shitura nga Shoqëria jonë, por edhe nga ato që klientë të ndryshëm i kanë blerë jashtë Shqipërisë.