MAN Shërbimet

Man1

Shërbimet që ofron MAN

Në servision tonë të licensuar, marrin shërbime jo vetëm automjetet MAN të shitura nga Shoqëria jonë, por edhe nga ato që klientë të ndryshëm i kanë blerë jashtë Shqipërisë.

Në servisin e shoqërisë MAN ALBANIA – kryhen shërbimet e mëposhtme :

– Diagnostikim i defektit me aparaturë kompjuterike

– Punime motorrike të pjesëshme dhe kapitale

– Punime xhenerike të pjesëshme dhe kapitale

– Punime llamarine të pjesëshme dhe kapitale

– Lyerje me bojë

– Punime elektroauto

– Montim vetëm i pjesëve origjinale

– Lidhje direkte me internet për riparim defektesh me platformën e servisit MAN.SE

– Montim, çmontim dhe ballancim gomash

– Shërbim i të pjesshëm për sistemin e ajrit të kondicionuar

– Garanci për të gjitha shërbimet e kryera.

2
6
5-min

Për cdo shërbim tjetër që nuk kemi përmendur mund të na kontaktoni në numrat +355672105522 ose +355692265517